Om verksamheten

Åldrar: 6–16

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. Elevhälsan arbetar för att skolelever från förskoleklass till årskurs nio ska må bra både fysiskt och psykiskt. Uppdraget utgår från tanken att elever som mår bra har både lättare att tillgodogöra sig undervisningen och uppsatta mål i skolan och att må bra senare i livet.

Besöksadress:
Box 500
A-huset, Tullgatan
387 01 Borgholm