Socialtjänsten

Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Alla kan söka hjälp hos socialtjänsten. Att söka hjälp för sig själv kallas att göra en ansökan. Om man är orolig för sig själv eller någon annan kan man kontakta socialtjänsten för att få råd, höra om de kan hjälpa på något sätt eller för att höra vad de skulle kunna göra. Man kan vara anonym om man berättar om någon annan.

De som jobbar med barn och ungdomar måste kontakta socialtjänsten om de tror att det finns en risk att en ung person behandlas illa eller har en dålig livssituation. Det kallas att göra en anmälan till socialtjänsten.

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande

  • äldreomsorg
  • kommunens hälso- och sjukvård
  • individ- och familjeomsorg
  • omsorg om funktionsnedsatta
  • administrativ enhet

Badhusgatan 23 A
387 21 Borgholm
Tel expedition: 0485-880 85
socialnamnden@borgholm.se

Socialkontorets öppettider
Måndag                                    08.00-12.00,  13.00-17.00
Tisdag- torsdag                        08.00-12.00,  13.00-15.30
Fredag                                      08.00-12.00,  13.00-15.00

Vid akut behov efter ordinarie arbetstid och under helger hänvisas till Polisens kontaktcentral tel 114 14 (vid larm 112).