Akut

Telefonnummer i akuta lägen

112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

För barn – Våga berätta

Vårdguiden 1177 har ett temaområde som heter Våga berätta. Det handlar om psykisk hälsa och riktar sig till barn 8-12 år. Våga berätta innehåller bildspel, fakta, råd och stöd anpassat till målgruppen. Syftet är att stärka barn att våga berätta om det som är jobbigt, för att få hjälp.

Socialjour 114 14

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Socialkontorets öppettider finns här.

Psykiatrisk akutmottagning 0-18 år 0480-812 94, över 18 år 0480-817 70

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Stödlinjer/forum för barn 
Barnens hjälptelefon (BRIS) 116 111
UMO – ungdomsmottagningen på nätet
Röda korsets jourhavande kompis (Jourchatt)

Självmordsupplysningen (Chatt och forum)

Stödlinjer för föräldrar 
BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
Rädda barnens föräldratelefon 020-786 786
Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Krisgrupp 112 SOS Alarm
En krisgrupp kan sammankallas vid exempelvis allvarliga bilolyckor eller andra större händelser som fordrar en krisgrupp för psykosocialt omhändertagande. Kontakt tas genom SOS Alarm.